TŁUMACZENIA USTNE

TŁUMACZENIA USTNE WYMAGAJĄ DUŻEGO DOŚWIADCZENIA

Moja kariera tłumacza ustnego rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych, kiedy w trakcie studiów filologicznych (filologia angielska) na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zacząłem pracować dorywczo jako tłumacz na różnych konferencjach i spotkaniach biznesowych dla firm angielskich, m.in. na Targach Poznańskich. Od tego czasu zdobyłem duże doświadczenie w tej dziedzinie. Następnie kontynuowałem studia neofilologiczne (angielski, niemiecki, szwedzki) na uniwersytecie w Umeå (Umeå Universitet), które ukończyłem w roku 1979 roku. Po przeniesieniu się do Göteborga kontynuowałem naukę na tamtejszym uniwersytecie (Göteborgs Universitet), język szwedzki, retoryka, kursy prawnicze i studia doktoranckie na anglistyce. W roku 1982 zostałem autoryzowanym tłumaczem szwedzko-polskim po zdaniu egzaminu przed Kammarkollegiet w Sztokholmie. Od tego czasu pracuję regularnie jako tłumacz zarówno dla biur tłumaczeń oraz różnych firm.

Tłumaczenia ustne mają różne formy. Mogę zaoferować swoje usługi we wszystkich niżej podanych formach w kombinacjach językowych: polski, szwedzki i angielski.

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE

W tłumaczeniach konsekutywnych tłumacz słucha najpierw mówcy, jeśli to konieczne, sporządza notatki, a następnie tłumaczy dany fragment na język odbiorcy. Ta forma tłumaczenia stosowana jest powszechnie w trakcie tzw. tłumaczeń środowiskowych (tłumaczenia w urzędach, szpitalu, na policji itp.) oraz na spotkaniach biznesowych, a niekiedy także na konferencjach.

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE

Tłumaczenia ustne symultaniczne wymagają maksymalnego natężenia uwagi, gdyż tłumaczenie odbywa się prawie równocześnie z tekstem przekazywanym w języku oryginalnym. Niekiedy tłumacz siedzi obok słuchacza i tłumaczy szeptem. Obecnie tłumacz zazwyczaj pracuje w dźwiękoszczelnej kabinie, z której widzi prelegenta. Za pomocą słuchawek tłumacz odbiera tekst w języku źródłowym i jednocześnie, mówiąc do mikrofonu, tłumaczy go na język docelowy, dzięki czemu uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie w swoich słuchawkach. Tłumacz nie ma kontaktu z mówcą i w razie jakichkolwiek trudności nie może go poprosić o powtórzenie wypowiedzi. Ponieważ tłumaczenie symultaniczne wymaga bardzo dużej koncentracji przy dłuższych sesjach zatrudnia się dwóch tłumaczy, którzy zmieniają się co pół godziny. Aby zapewnić płynność przekazu i dobrą jakość tłumaczenia, tłumacz powinien mieć możliwość zapoznania się z tematyką konferencji np. w formie prezentacji, konspektu itp.

TŁUMACZENIE TELEFONICZNE

Tłumaczenia telefoniczne mogą stanowić duże wyzwanie dla tłumacza. Tłumacz jest tu niewidzialnym głosem w przekazie informacji. Nie ma on pomocy, jaką stanowi kontakt wizualny z rozmówcami, a ponadto jakość przekazu telefonicznego może stanowić dodatkowe utrudnienie w tłumaczeniu. Tłumaczenia telefoniczne stają się coraz bardziej popularne.