TŁUMACZENIA PISEMNE

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Tłumaczeniami pisemnymi zajmuję się od połowy lat osiemdziesiątych, kiedy w trakcie studiów doktoranckich z literatury angielskiej na uniwersytecie w Göteborgu (Göteborgs Universitet) zainteresowałem się tematyką przekładu. Od tego czasu zdobyłem wiele doświadczeń – przekładałem książki, artykuły, broszury, sprawozdania i dokumenty o tematyce medycznej, technicznej, prawniczej, społecznej i in. W roku 1990 zdałem egzamin na tłumacza przysięgłego (auktoriserad translator) z języka szwedzkiego na język polski organizowany przez Kammarkollegiet w Sztokholmie. Od tego czasu pracuję regularnie jako tłumacz. Oprócz tłumaczeń zlecanych przetłumaczyłem dziewięć książek. Więcej informacji na ten temat na stronie www.wamex.se.

Lista niektórych klientów znajduje się w zakładce referencje.

BEZPOŚREDNI KONTAKT

W naszym coraz bardziej zglobalizowanym świecie ogromnie ważna jest możliwość uzyskania szybkiego i poprawnego przekładu różnych dokumentów. Jest rzeczą oczywistą, że najlepsze wyniki można osiągnąć poprzez bezpośredni kontakt z tłumaczem, a przy tym kontakt ten pozwala także zaoszczędzić czas i pieniądze.

PISEMNE TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

* Auktoriserad translator (dosłownie „tłumacz autoryzowany”, czego odpowiednikiem w Polsce jest „tłumacz przysięgły”) jest chronionym tytułem zawodowym tłumaczy w Szwecji, którzy zdali bardzo trudny egzamin państwowy. Tylko osoby fizyczne mogą otrzymać państwową autoryzację. W Szwecji nie ma wymogów prawnych dotyczących wykonywania zawodu tłumacza, innymi słowy – tłumaczyć może każdy i dlatego jakość wykonywanych tłumaczeń jest bardzo różna. Autoryzacja jest gwarancją jakości. Oprócz zapewnienia wysokiej jakości pracy tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania ustawowej tajemnicy służbowej, która nie obowiązuje innych tłumaczy. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kammarkollegiet.se.

Władze i urzędy wymagają, by tłumaczenia dokumentów urzędowych (dokumenty rejestracji spółki, akty urodzenia, umowy, dokumenty sądowe, testamenty itp.) były wykonane i poświadczone przez tłumacza przysięgłego (po szwedzku: auktoriserad translator*). Od 1990 roku jestem tłumaczem przysięgłym z języka szwedzkiego na polski, autoryzowanym przez Kammarkollegiet.

Polsk Translator MW specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, medycyny, świadectw szkolnych i dyplomów, reklamy itp. ale możemy również wykonać tłumaczenia o innej tematyce.

INNE TŁUMACZENIA

Oprócz tłumaczeń przysięgłych Polsk Translator MW wykonuje nieautoryzowane tłumaczenia z języka polskiego na szwedzki oraz z angielskiego na polski. Przyjęcie tekstów do tłumaczeń uzależnione jest od treści i przeznaczenia tłumaczenia. Możemy również pomóc w tłumaczeniach z innych języków na język polski.

TAJEMNICA SŁUŻBOWA

Tłumaczenia objęte są tajemnicą służbową. W razie potrzeby podpisujemy z klientami szczegółową umowę o ochronie informacji zawartej w dokumentach.

PIECZĘĆ

Auktoriserad translator (tłumacz przysięgły w Szwecji) jest uprawniony do używania specjalnej pieczęci i/lub naklejek z godłem Kammarkollegiet. Pieczęć i naklejki mogą być używane tylko do potwierdzenia tłumaczeń w tej kombinacji językowej, do której autoryzowany został tłumacz. Pieczęć ma numer tłumacza, który należy również wpisywać na naklejce.