ÖVERSÄTTNINGAR

YRKESKVALIFIKATIONER

Jag har arbetat med översättningar sedan mitten av åttiotalet, då jag blev intresserad av litteraturöversättningar från engelskan, detta under mina doktorandstudier vid Göteborgs universitet, gällande engelsk litteratur. Sedan dess har jag skaffat mig en hel del erfarenhet såsom översättare, och år 1990 klarade jag, inför Kammarkollegiet i Stockholm, provet för den officiella titeln auktoriserad translator, från svenskan till polska. Sedan dess arbetar jag regelbundet såsom översättare. Förutom vanliga översättningar har jag även översatt några böcker till polska. Mer information finns under www.wamex.se. En förteckning över några av mina uppdragsgivare finns i fliken Referenser.

DIREKTA TJÄNSTER

I en alltmer globaliserad värld är det ytterst viktigt att kunna översätta handlingar till ett annat språk snabbt och på rätt sätt. Det säger sig självt att de bästa resultaten kan man uppnå endast genom direkt kontakt med översättaren och dessutom vid kontakter utan mellanhänder, sparar man både tid och pengar.

AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR

* Auktoriserad translator är den skyddade yrkestiteln för översättare som har genomgått ett statligt prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan vara auktoriserade. Det finns inga lagliga krav för att få utöva yrket som översättare, och kvaliteten kan - på grund därav - vara mycket skiftande. Auktorisationen utgör en kvalitetsgaranti. Utöver kvalitetsaspekterna är en auktoriserad translator också enligt lag behörig att bestyrka översättningen. Dessutom har auktoriserade translatorer - men inte andra översättare - lagstadgad tystnadsplikt. Mer information finns på www.kammarkollegiet.se

Vid översättning av officiella dokument (registreringsbevis, personbevis, avtal, domstolshandlingar, testamente, med mer) kräver myndigheter att översättningen görs och bestyrkts av en auktoriserad translator. Jag, Marian Jozef Waszkiewicz, är av Kammarkollegiet auktoriserad translator* från svenska till polska sedan 1990.

Polsk Translator MW specialiserar sig på översättningar inom juridik, ekonomi, betyg, teknik, byggindustri, medicin och reklam men vi kan även utföra översättningar inom de flesta andra ämnesområden.

ANDRA ÖVERSÄTTNINGAR

Utöver auktoriserade översättningar kan Polsk Translator MW hjälpa till med icke-auktoriserade översättningar från polska till svenska och från engelska till polska beroende på textens innehåll samt på ändamålet med översättningen. Vi kan även hjälpa Er med översättningar från andra språk till polska.

SEKRETESS

Vi iakttar högsta sekretess i hanteringen av all material. Givetvis undertecknar vi sekretessavtal när kunden så önskar.

STÄMPEL

En auktoriserad translator har rätt att använda en stämpel och/eller ett självhäftande märke. Stämpeln och märket får enbart användas på översättningar, vilka utförs till det språk, för vilket auktorisationen gäller. Stämpeln har ett translatorsnummer vilket ska anges även på märket.