ANDRA TJÄNSTER

KORREKTURGRANSKNING

Det sägs att varje översättning kan bli bättre. Vi hjälper gärna till med att höja textens kvalité, detta genom noggrann korrekturläsning, med hänsyn tagen till lokalisering, vilket innebär anpassning av texten till målgruppen och andra omständigheter.

INLÄSNING AV TEXTER

Jag kan även låna min röst till inspelning av texter till reklamtexter, filmer m.m. Jag har spelat in reklamtexter för Volvo, Ikea och några andra företag.

HJÄLP I POLEN

Jag kan ordna hjälp på plats i Polen eller åka som guide själv. Detta gäller tolkning vid konferenser, resor, företagsträffar m.m. Även guidning för sällskapsresor ingår i tjänsteutbudet.

MOMS ÅTERBÄRING

Vi hjälper svenska företag att få tillbaka moms från Polen.