PRISER

Det säger sig självt att man får bättre priser, när man kommer direkt till källan, alltså kontaktar översättaren utan mellanhänder. Priset för en översättning beror oftast på två faktorer: textens svårighetsgrad samt leveranstid.

ORDPRIS

Det vanliga är att man debiterar ett ordpris, dvs kunden betalar ett överenskommet pris per ord. Ordpriset räknas enligt målspråket dvs. utgångstexten.

TIMTAXA

Timtaxa gäller vid speciella uppdrag, när översättningen kräver extra arbete (t.ex. tabeller) eller källforskning, eller när det gäller korrekturläsning av andras översättningar. Ibland måste man använda en kombination av ord- och timpris.

MINIMITAXA

Minimitaxa tillämpas vid mycket små uppdrag där arbetsinsatsen inte står i relation till antalet översatta ord. Minimitaxa räknas i regel som översättning av 200 ord.

TILLÄGG

Normal leveranstid för översättningar upp till 1000 ord är 5 arbetsdagar. Vid brådskande uppdrag tillkommer det expresstillägg. För auktoriserade översättningar tillkommer det bestyrkningsavgift à 100 kr per dokument. Moms á 25% tillkommer.

Kontakta mig gärna vid frågor angående era uppdrag på telefon eller via mail.