TOLKNING

TOLKNING KRÄVER STOR ERFARENHET

Min karriär såsom tolk började redan på 1970-talet, då jag under universitetsstudier (English Philology i Polen) började tolka på olika konferenser och businessmöten för engelska företag. Sedan dess har jag skaffat mig en bred erfarenhet inom denna bransch. Jag fortsatte med studier vid Umeå Universitet (Moderna språk: engelska, tyska och svenska, fil. kand. examen år 1979). Därefter fortsatte jag vidare med kurser i svenska, retorik och doktorandkurser i engelska vid Göteborgs Universitet. Auktorisation som tolk fick jag av Kammarkollegiet år 1982, och jag arbetar regelbundet som tolk åt både tolkbyråer och direkt åt olika företag. Det finns olika typer av tolkningar – se nedan. Jag kan erbjuda mina tjänster inom alla dessa typer av tolkningar. Tolkspråk: polska, svenska och engelska.

KONSEKUTIVTOLKNING

Vid denna typ av tolkning lyssnar tolken först på talaren, antecknar om så är nödvändigt, och tolkar till målspråket då talaren gör ett uppehåll. Denna typ av tolkning används allmänt vid sk. kontakttolkning, konferenser och affärsmöten.

SIMULTANTOLKNING

Simultantolkning fordrar en högst slipad koncentrationsförmåga, då tolkningen till målspråket sker nästan samtidigt med den talade texten på källspråket. Ibland brukar tolken sitta bredvid åhöraren och viska men normalt använder man en ljudanläggning i salen och en kabin där tolken sitter och lyssnar på talaren i hörlurar och talar in i en mikrofon. Åhörarna har i sin tur hörlurar på sig, i vilka de lyssnar på tolkningen. Tolken har ingen kontakt med talaren och kan inte be honom att upprepa meningen. Eftersom simultantolkning kräver en mycket hög koncentrationsförmåga vid längre tolkningar måste man anlita två tolkar som avlöser varandra varje halvtimme. För att säkerställa en tolkning av hög kvalitet borde tolken i förväg få tillgång till material inom ämnet, exempelvis presentationer av talet m.m.

TELEFONTOLKNING

Telefon tolkning kan bli en stor utmaning för tolken. Vid telefontolkning är tolken en osynlig röst i kommunikationen. Man saknar den visuella kontakten och även ljudkvaliteten kan orsaka ytterligare svårigheter i kommunikationen. Telefontolkningar har blivit mycket populära på sistone.